Vítejte na stránkách naší farnosti. Doufám, že se vám budou líbit a trochu přispějí k tomu, abyste nás poznali.

Vtip

 Hovory v nebi:

Apoštol Petr čte noviny a poznamená: "Tak tu čtu, že Bible je nejčastěji vydávanou knihou."

Pán Bůh: "To je hezké. A která kniha je nečtenější?"  

Verš z Bible pro vás

"Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc vám už udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, kdo má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla."  Ježíš, Lukášovo evangelium, kapitola 12, verš 4-5